Funny Articels=વજુ કોટકના ગજબ જવાબો= ============================== ■ સ: ટાલ પડવાનાં ત્રણ મુખ્ય કારણો ક્યાં? જં :માથાભારે બૈરી અને વધુ પડતી ચિંતા અને શરીરમાં રહેલી ખોટી ગરમી. ■ સ: કોણ કોઈનું સાંભળતું નથી. જ: ભૂખ્યું પેટ અને ગુસ્સે થયેલા શેઠ. ■ સ; લગ્ન એટલે શું”? જ: બેમાંથી એક અને એકમાંથી અનેક . […]

nice funny gujrati quotes


જુઓ એક સોફ્ટવેઅર એન્જીનિયર જઇ રહીયો છે… પોતાના ‘પ્રોજેક્ટ’ના બોજ હેઠળ દબાઇ જઇ રહીયો છે, આ જુઓ એક સોફ્ટવેઅર એન્જીનિયર જઇ રહીયો છે… જીંદગીથી હરેલો છે, પણ ‘બગ’થી હાર નથી માનતો, પોતાની ‘એપ્લીકેશન’ ની એક એક લીટી યાદ છે, પણ આજે પગમાં ક્યા રંગના મોજા છે તે યાદ નથી, દિવસ […]

Nice lines for software engineers
5 comments
Newtons Laws on Love ~~~~~~~~~~~~~ Universal law: Love can neither be created nor be destroyed, only it can transfer from one girlfriend to another girlfriend with some loss of money. First law: A boy in love with a girl, continue to be in love with her and a girl in […]

Newtons Laws on Love